ATRIMON - Presentación

Env. con 10 comprimidos de 500mg. ATRIMONFA.PA.SA.SuspensiónAntibiótico.