AZIMUT - Presentación

Suspensión oral extemporánea: polvo para preparar 15ml + fco. con solución diluyente + dosificador. Comprimidos revestidos: 6 comp.