DECADRON CON TOBRAMICINA - Presentación

1 frasco gotero con 5ml de suspensión oftálmica estéril.