ASCóRBICO áCIDO - Acción terapéutica

Antiinfeccioso. Antioxidante.