PENICILINA G SóDICA - Acción terapéutica

Antibiótico.