FROVATRIPTáN - Acción terapéutica

Anticefaleico. Antimigrañoso.