MEPIVACAíNA - Acción terapéutica

Anestesia local.