XICANIL - Conservación

Conservar a temperaturas menores de 30°C.